Komínová "revize-nerevize"

Proběhla  u nás taková "revizní kontrola " komínů, výsledkem které je

zpráva o čištění a kontrole spalinové cesty - tedy taková "jako v nadpisu",

kterou nejde nekomentovat.

Tedy rovnou k závadám :

 

1 -  nejsou dodrženy podmínky instalace spotřebiče dané výrobcem

    ( není zajištěn stálý přísun spalného vzduchu ) 

     kdo jej  v těchto bytech má? pokud tedy nemá pořád otevřená okna tak nikdo

 

  závada se tak musí vyskytovat  u všech spalinových cest bytů které

  jsou vzduchotěsné

 

2 - nedodržení  bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů v blízkosti

     kouřovodu

     přesnější specifikaci  chlapci nesdělili, pokud však naráží na zásuvku

    viz obrázek, tak tu nejde zapálit ani působením přímého plamene

 

3 - pod vymetacím otvorem na toaleté není podlaha z nehořlavého materiálu

     tak to měli chlapci zřejmě vlčí mlhu - viz obrázek -  jinak si vše pečlivě fotí

     ale zrovna měli poruchu clony

 

4 - v chodbě nad spotřebičem se nachází ventilátor, který může ovlivňovat

     tahové vlastnosti spalinové cesty

     může ale neovlivňuje  a závěr v poznámce  -  "Musí být  dodrženo větrání

    a dostatečný přívod spalného vzduchu ... atd  - si přímo protiřečí

 

5 -spalinová cesta  je silně znečištěná a zadehtovaná  -  sice trochu je ale zrovna tak

     jako všechny vložkované komíny.  I komín pana předsedy je zadehtován natolik

     že  půdní dvířka jsou dehtem přilepená natolik, že nejdou vůbec otevřít

     - a to byl  v provozu jedno topné období

   No a na komín pana Kováče ani nesáhli, fotky si zatím ponechám.

Není se co divit. Když lze provést revizi spalinové  cesty bez spotřebiče který

je její součástí, tak jde všechno.


09.07.2018 20:20:27 | 0 komentářů | stálý odkaz

Blíží se roční bilance

Když však prohlásí statutární orgán - cituji : Účetní závěrka za rok 2010 a 2011 mi bohužel není k dispozici, nikdy jsem ji v ruce neměl a ani mít nebudu.  Za co že jsme platili správcovské firmě?  Lze tedy jenom doufat - což není jistota, jsou další závěrky v pořádku? Úsudek si vytvořte sami.

 

Tomu odpovídá nesrovnalost účetních závěrek - viz fotoalbum "Skvělé závěrky 2014-15.

 

K tomu jenom tolik  :

Někteří členové výborů SVJ, v nichž je vedení účetnictví svěřeno externímu správci nebo fyzické osobě – účetní(mu), se mylně domnívají, že za účetnictví odpovídá externí správce, případně účetní.

Zákon o účetnictví (ZoÚ) však stanoví ve svém § 5 něco jiného:

(1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

(2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

 

 

 

A jak to obejít? Recept vynalezl statutární orgán. Na shromáždění  v  květnu předloží

cosi jako podklad k závěrce - tedy něco co ani nelze schválit, do rejstříku pak vloží

závěrku, kterou podepsal již v březnu.

(více)
22.03.2018 18:32:51 | 2 komentářů | Autor: Slabej | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se