Vyučtování služeb 2016

Společenství vlastníků jednotek Blatno čp. 112-113 IČO 272 90 387 430 01 Chomutov V Blatně 5.května 2017 Věc: Výzva k vyučtování záloh. Abych předešel situaci z roku 2015 ( vyučtování služeb s téměř tříměsičním spožděním a nereagování na reklamaci ze strany SVJ) , vyzývám Vás tímto k vyučtování záloh poskytnutých na služby za zúčtovací období roku 2016 Podle zák. 67/2013 Sb. § 13 má být vyučtování provedeno a příjemci služeb doručeno nejpozději do 30. dubna následujícího roku po zúčtovacím období. Do dnešního dne jsem však žádné vyučtování neobdržel. s poděkováním Slabej Viliam Blatno 112 (více)
05.05.2017 21:07:22 | 2 komentářů | Autor: Slabej | stálý odkaz

Shromáždění 13.5.2017

Společenství vlastníků jednotek Blatno čp. 112-113 IČO 272 90 387 430 01 Chomutov V Blatně 2.5.2017 Věc: Shromáždění vlastníků jednotek. K obdržené pozváce na "Shromáždění vlastníků jednotek", které se má konat dne 13.5.2017, si dovoluji citovat ze Zák.č. 89/2012 Sb § 1207 odst. 2 a aktuálních stanov našeho společenství : Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému ! vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Jelikož k pozvánce ze dne 24.4.2016 a doručené do schránky dne 29.4.2017 nebyly přiloženy žádné podklady k bodům programu shromáždění a na e-milové adrese zmiňované v pozváce se zřejmě žádné informace v dostatečném předstihu nedovíme, žádám tímto o zaslání podkladů k bodům 3 až 6 zmiňované pozvánky na mou e-mailovou adresu nebo sdělení jiného způsobu a místa kde se s těmito podklady mohou vlastníci v předstihu seznámit. Před schvalováním účetní závěrky bych rád nahlédl do závěrek za rok 2010 a 2011 které jsou mi- zřejmě pro střet zájmu - soustavně odmítané. Dívali jsme se celý rok na vyvěšený platební rozkaz a domnívám se že vlastníci si zaslouží alespoň informaci v předmětné věci. Po zkušenostech s předchozím oběhem korespondence prostřednictvím České pošty Vám toto sděluji pouze prostřednictvím e-mailu a bohužel mohu za všechny vlastníky jenom naivně doufat v jeho vyslyšení. člen společenství Slabej Viliam Blatno 112 v.r. Příloha: Pověření k zastupování SJM (více)
02.05.2017 14:49:59 | 1 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se