« Úvod | Osvětlení společných p... »

Informace- zápis ze shromáždění


Zápis ze shromáždění dne 14.2.2013 ve fotogalerii jako neformátovaný text digitalizovaná podoba na justice.cz ve spis. značce S 3702
11.08.2013 12:16:23 | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 08.12. 20:48, Slabej

    Informace pro členy SVJ : Skládání záloh v blázinci Vložil lake, 8. Prosinec 2013 - 19:02 Paní PeDuPles napsala: „[lake] například tvrdí, že budeme vlastníkům předepisovat příspěvek a účtovat ho jinak než jako příspěvek“. Toto tvrzení paní PeDuPles je lživé. Nikdy jsem nic takového netvrdil. Naopak stále tvrdím a opakuji, že pokud se vlastníkům jednotek předepisují příspěvky na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB, musí o nich také být účtováno jako o příspěvcích na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB. To jest: jako o úhradě nákladu na správu domu, hrazeno k rukám zákonného správce domu (§ 9a ZoVB). Paní PeDuPles švindluje, když příspěvky na správu domu ve svém SVJ podstrkuje vlastníkům jednotek jako by šlo o zálohy na správu domu podle § 15 odst. 2 ZoVB. A jak je vidět, švindluje i v této diskusi, když mi podsouvá tvrzení, které si vymyslela ona sama. ------------------------------------------------------------------------- Paní PeDuPles má totiž dlouhodobě problém s pochopením významu běžných pojmů. Nerozeznává je od sebe, což pěkně demonstrovala ve svém příspěvku http://www.portalsvj.cz/…t-fond-oprav…. Existují dva odlišné pojmy, které si účetní nikdy nesmí splést dohromady: příspěvek vlastníka jednotky na správu domu a pozemku podle § 15 odst. 1 zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů, členský příspěvek člena právnické osoby podle § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. I úplný laik pozná, že oba pojmy jsou pojmenovány různě a vyskytují se v odlišných právních předpisech. Jedná se samozřejmě o směšné nedorozumění a mohlo by se to vyprávět jako vtip o přestávce sjezdu Svazu účetních. Jenomže paní PeDuPles je jak předsedkyní, tak i účetní jednoho SVJ. Nikdo ji v jejích zmatených názorech nezastaví. Jak už jsem napsal jinde: Je nebezpečím pro své SVJ. Paní P. trpí totiž úzkostným strachem, že kdyby v souladu se skutečností předepsala vlastníkům úhradu nákladů na správu přímo, muselo by SVJ tuto částku zdanit jako své příjmy z členských příspěvků (!!!). Vymyslela proto složitý systém porušování zákonů a účetních předpisů. Uvádí vlastníky jednotek v omyl tím, že veškeré předpisy plateb označuje jako zálohy, i když se týkají již vynaložených nákladů na správu a jde o částky plynoucí z konečného vyúčtování. Důsledkem tohoto myšlenkového a účetního blázince je, že v jejím SVJ se nevymáhají dluhy vlastníků jednotek, nechávají se promlčet. Namísto toho se protiprávně předepisují úhrady falešných záloh, které se obratem používají nikoliv ke správě domu, nýbrž ke splácení úvěru SVJ u banky. Takže trestný čin podvodu. V konečném důsledku splácejí dluhy dřívějších vlastníků osoby, které žádné dluhy nemají (noví nabyvatelé jednotek). K tomu přistupuje další závažné porušení zákona a účetních předpisů: splátky úvěru bance jsou označovány za náklady na správu domu, přestože u splácení jistiny úvěru se o náklad na správu nemůže jednat. Inu, další švindl v účetnictví. Přitom skutečné náklady opravy domu jsou známy, v účetnictví zavedeny a vznikla již pohledávka z tohoto titulu za vlastníky jednotek – a ta je v účetnictví SVJ také zavedena! Jenomže tyto své pohledávky nezačalo SVJ nikdy vymáhat – a jsou po dvou letech už všechny promlčeny. Paní PeDuPles, tento Váš blázinec nejste schopna nijak obhájit. Ani vymýšlením nepravdivých tvrzení, které označujete za mé výroky. A čím víc se v tom budete patlat, tím víc se umažete. lake ZDROJ: http://www.portalsvj.cz/diskuse/jak-odmitnout-fond-oprav#comment-73284 Pro doplnění ještě doporučuji toto :http://klaiex.webnode.cz/zaklady-ucetnictvi/odstrasujici-priklad-lhostejnosti-k-ucetnictvi-svj/


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se