« Úvod | Osvětlení společných p... »

Výzva pro sl.Kutilovou


Tímto vyzývám za členy SVJ Blatno 112,113 slečnu Kutilovou o odevzdání veškeré dokumentace k vedení SVJ,a to k rukám pověřeného vlastníka obec Blatno,v zastoupení p.starosty obce p.Koláře. Dokumentace je výhradním majetkem SVJ,a je potřebná k dalšímu vedení a úkonům pro SVJ. Děkujeme,členové SVJ Blatno.
18.08.2013 12:15:05 | Autor: Admin,Hertl, Slabej | stálý odkaz

Komentáře

4 komentářů:
 • 20.12. 13:10, Slabej

  K právním úkonům odvolaného výboru Bývalý předseda SVJ odmítá předat dokumenty - jak postupovat? Jsme SVJ se 48 jednotkami. Nyní u nás nastal problém s bývalým předsedou společenství vlastníků bytových jednotek, kterému již 20.6.2011 zanikla funkce i členství ve společenství převodem jednotky. On to ale neoznámil, ba ani nesvolal schůzi kvůli volbě nového člena výboru. Naopak ani po upozornění že už není členem, toto stále ignoruje a tvrdí že dokud nebude zvolen někdo jiný, on je stále předsedou. To ale jasně odporuje stanovám SVJ. Podle stanov pokud není zvolen nový člen, je členem automaticky kupující další v pořadí podle katastru nemovitostí, i toto ignoruje a nechce stále předat dokumentaci někomu jinému. I po zániku členství, kdy o tom nikdo nevěděl, dále podepisoval smlouvy, žádal o dotace a pobírá stále odměnu. Také sme zjistili, že jako společenství sme odhlasovali úvěr v určité částce, ale úvěr byl o 200.000,- vyšší než sme si odsouhlasili, což je dle mého názoru podvod. Dále poskytl, také bez našeho vědomí, zálohu na stavební práce a tím jsme přišli o 600 000,- (práce nebyla udělána), dlužník nevrátil peníze, tak od něj přijal směnku. Bohužel, že směnka je neplatná (což nám zatajil). Dozvěděli jsme se to, až když chtěl směnku předložit. Nyní se s dlužníkem soudí a soudní poplatky platíme my z fondu oprav. Můžete mi poradit, na koho se obrátit o pomoc? Můžeme po něm požadovat úhradu zálohy, když jsme nebyli informováni? Jak se bránit navýšenému úvěru? Můžeme žádat vrácení odměny od data zániku členství? Myslíme, že právě uvedené skutečnosti ohledně směnky a úvěru vedly k převodu majetku a zatajení zániku členství. Děkuji, Danuše ODPOVĚĎ: S Vašimi závěry ve věci skončení funkčního období předsedy výboru SVJ lze souhlasit, veškeré následně učiněné právní úkony jsou s největší pravděpodobností neplatné. V této souvislosti se můžete obrátit na rejstříkový soud (místně příslušný krajský soud) s tím, že zápis v rejstříku neodpovídá skutečnosti. Rejstříkový soud se následně obrátí přímo na předsedu výboru SVJ s žádostí o doložení oprávněnosti výkonu jeho funkce. Co se týče nesrovnalostí v hospodaření SVJ, nabízí se Vám poměrně jednoduché řešení: Podejte na předsedu výboru SVJ trestní oznámení. Vámi nastíněné skutečnosti svědčí o spáchání některého trestného činu (například trestného činu podvodu). Jako SVJ se můžete přihlásit do zahájeného trestního řízení jako poškození a požadovat po předsedovi výboru SVJ náhradu veškeré jím způsobené škody. V případě, že by v rámci trestního řízení k odškodnění SVJ nedošlo, popř. by bylo trestní stíhání zastaveno, můžete podat na předsedu výboru SVJ žalobu na náhradu škody. V této žalobě je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a přiložit maximum důkazů (důkazní materiál, tj. příslušné doklady o hospodaření, ==================================== můžete od předsedy výboru SVJ získat pomo

 • 23.08. 12:31, Slabej

  Před časem jsem zde položil otázku zdali jste všichni se vším spokojeni. Jelikož jsem doposud nedostal uspokojivou odpověď, dospěl jsem k názoru že většina je zřejmě spokojena. Komentáře k tématům mě nepřesvědčili jelikož někteří autoři nejsou schopni se ani pod svůj názor podepsat! Pak je nasnadě otázka zdali podniknuté kroky měly smysl. Klidně vše mohlo zůstat v původním stavu. Zamysleme se a pokud je zájem klaďme otázky a vyžadujme odpovědi. Takže otázky a odpovědi : 1. Hradíme ve službách "správu". Co tento pojem obsahuje? - tedy kromě vedení účetnictví. Ví to někdo? 2. Počínaje schůzí výboru dne 27.5.2010 pobírala předsedkyně odměnu za vedení. Prohlášení že je to obvyklá odměna mě nepřesvědčí - stanový říkají cituji: Článek VII. odst.3 Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka. Nevadí Vám že toto obešli členové výboru? Nebo - jste přesvědčeni že si předsedkyně tuto odměnu zasloužila?!!! Nebo si snad vzpomínáte že o tomto někdy shromáždění jednalo? 3. Platba do tzv. "fondu oprav" Kolik je splátka üvěru? Jak dlouho budem üvěr splácet? 4. Přestože výbor je zcela v souladu s právem odvolán, předsedkyně přes výzvu pověřeným vlastníkem dosud nepředala veškerou dokumentaci týkající se chodu společenství. Nenapadá Vás proč? Další otázky si pokládejte sami a můžete toto téma doplnit !!!

 • 19.08. 15:59, Hertl

  Ano,a tímto ruším stávající anketu o spokojenosti našeho Blogu a vyhlašuji novou anketu.Jste pro podání žaloby pro vydání věci??

 • 19.08. 15:20, Slabej

  Nejúčinnější bude podat žalobu na vydání věci-věřím že všichni s tím souhlasíte a bez otálení vyzveme k tomu našeho pověřeného vlastníka! Zejména by nás mělo zajímat hospodaření což nám bylo již dva roky odmítáno jelikož roční závěrky sl. Kutilová nepovažovala za nutné předkládat shromáždění! Ba ani na mou písemnou výzvu.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se