« Úvod | Osvětlení společných p... »

Svolání shromáždění vlastníků


Jistě Vás štve, že to tady spinká, nicméně jakoukoliv činnost může projevit kdokoliv z Vás. Jelikož doufám že nejenom mne , vadí současná situace "spícího brouka" a zřejmé taktiky vyčkávání, připravím návrh pověřenému vlastníku na bezodkladné svolání shromáždění. Předběžný text dole. Připomínky na doplnění vítány. Uběhlo již několik měsíců od odvolání výboru Společenství pro dům Blatno 112 a pověřením statutárního orgánu Obec Blatno. Jekikož dosud nebylo svoláno shromáždění vlastníků a nejsme informováni o průběhu předání písemností a dokladů k činnosti SVJ, žádají tímto níže podepsaní vlastníci o sdělení, v jakém stavu je předaná agenda a současně, pokud nebyly podniknuty kroky k reklamacím jak provedeného zateplení, tak provedené rekonstrukce osvětlení bez projednání shromážděním, žádáme předně bezodkladné svolání shromáždění vlastníků a neprodleně reklamovat vady: ZATEPLENÍ OBJEKTU : jak již bylo zjištěno, zateplení domu bylo ve třídě A, provedené práce neodpovídají tomuto zatřídění zejména v detailech. Kdo prováděl dozor nad pracemi? kdo podepsal fakturu na zakázku? REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR: -osvětlení společné chodby sklepa je z užitného pohledu naprosto nevyhovující - uživatel při vykročení z části jím užívané do části společné se ocitá ve tmě a čidlo spíná až když prochází kolem svítidla - nastavení není možné. Není možné trvalé sepnutí osvětlení což je v rozporu s ČSN jak tedy byla zakázka předána, je na ní revize?, jaké bylo zadání? kdo ho zadal a odsouhlasil? Návrh programu shromáždění: 1. seznámení vlastníků s rozsahem správy dle vyučtování záloh na služby 2. projednání hospodaření - předložení účetní závěrky za rok 2011,2012 a případně 2013 3. projednání a hlasování o zadání zpracování auditu na hospodaření od počátku vzniku společenství 4. projednání a narovnání užívání společných prostor v souladu s prohlášením vlastníka a spoluvlastnických podílů - uvolnění a vyklizení prostoru kočárkárny a kolárny
12.02.2014 18:02:22 | Autor: Slabej | stálý odkaz

Komentáře

7 komentářů:
 • 21.04. 20:48, Slabej

  Nečlen SVJ jako statutární orgán 2 Vložil lake, 21. Duben 2014 - 16:37 Ze SVJ je možno udělat kotel na vaření peněz. Jsou k tomu dány všechny podmínky: Členové jsou členy SVJ nedobrovolně, takže je zajištěna členská základna v rozsahu 2 milionů osob, které se nemohou svého členství zbavit (aniž by ztratily střechu nad hlavou). Většina členů je právně nevzdělána, někteří nerozeznají pojem „nájemce“ od „vlastník jednotky“ a nerozeznají rozdíl mezi bytovým družstvem, smluvním správcem a SVJ. Činí jim problém pochopit rozdíl mezi majetkem SVJ a majetkem vlastníků jednotek. Naprostá většina členů je ochotna jako ovce ve stádu hradit cokoliv se jim řekne – např. naprosto nesmyslné částky označené jeko „fond oprav“ či „splátka úvěru“. Naprostá většina členů má pocit, že SVJ je jejich „pán“, kterému není radno odporovat. Když jsem zde napsal, že SVJ je ze zákona pouhý sluha vlastníka domu, zvedla se proti tomu vlna nevole. Téměř nikdo z vlastníků jednotek není schopen či ochoten kontrolovat jak statutární orgán hospodaří. Nevědí ani co by měli kontrolovat, co zjišťovat, ani zda na to vůbec mají právo. Zmatené, nestrozumitelné zákony a rozporná judikatura vytvářejí plíživý pocit nejistoty a strachu: nic není jisté, vše může soud rozhodnout tak – nebo úplně naopak. Kdo si v této právní džungli troufne podat žalobu? Vlastník je dokonale zmaten: Co se asi stane, když neudělám co po mně chtějí? Co se stane, když se obrátím na soud – vyhraju, nebo prohraju? Ten poslední bod je nejzávažnější. Nic, opravdu nic není v tomto státu jisté. Výklad práva ze strany soudů je nekonečně zdlouhavý a většinou chybný: http://www.portalsvj.cz/…i-chyb-v-noz…. Dokonce i výklad Ústavy a Listiny základních práv a svobod umí jednotlivé senáty dokonale překroutit, až se z toho tají dech. Nevěříte mi snad? Soudy judikovaly, že vlastníkovi je možno vnutit přispívání na správu domu jinak nežli podle spoluvlastnických podílů. Dovolání vlastníka k Ústavnímu soudu bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné. Viz II.ÚS 1501/07, http://www.portalsvj.cz/…pojmu-dohoda. Ústavní soud judikoval, že shromáždění může pouhým většinovým hlasováním vyvlastnit vlastníkovi jeho majetek. A co víc – je možno mu proti jeho vůli přikázat do vlastnictví stará okna v cizích bytech, aby na jejich výměnu povinně přispíval, i když si je se svým bytem nekoupil. Viz II. ÚS 2973/09, http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu. Prasečí právo vítězí všude a s ním se táhne smrad a nejistota a pocit, že stát nedokáže ochránit své občany v tom nejzákladnějším: právo vlastnit majetek, právo na právní jistotu v běžných každodenních vztazích. Jako příklad uvádím nejnovější prasečí tvrzení o tom, že prý stávající SVJ(2000) podle ZoVB se od 1. ledna 2014 mají začít řídit bez existence jakékoliv zákonné úpravy podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To je jen další z příkladů tohoto kolosálního právního zmatku. Je to celé jediná právní žumpa. V ní svá popletená tvrzení pronášejí tupci, kteří ani nevědí co je retroaktivita právního předpisu. Neznají právo, nevidí právo, neslyší právo, nectí právo. lake odpovědět | hodnocení +3 Zdroj:http://www.portalsvj.cz/diskuse/neclen-svj-jako-statutarni-organ

 • 19.04. 22:54, Slabej

  Zajímavý postřeh. A jak to vidíte Vy? SVJ je sluhou vlastníka Vložil lake, 19. Duben 2014 - 13:59 Nový předsedo, mýlíte se, protože zřejmě neznáte zákon ani judikaturu. SVJ(2000) je sluha vlastníka domu. To nelze nijak okecat. SVJ(2000) je právnická osoba s omezenou právní způsobilostí. Podle § 9 ZoVB je správcem cizí nemovitosti, opravářem a provozářem. Zkrátka sluha vlastníka – i s celým výborem a jeho předsedou. Nic jiného není oprávněno s cizí nemovitostí provádět nežli toto. Můžete to nechápat, může se Vám to nelíbit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. U některých členů výborů se časem vyvíjí zvláštní úchylka: začnou se domnívat, že jsou pány domu a na vlastníky začnou pohlížet jako na obtížný hmyz, který je otravuje a brání jim v práci. Nepostihla tato nákaza Vás? lake

 • 02.03. 12:07, Slabej

  http://www.portalsvj.cz/anketa/vysledky.php

 • 13.02. 15:53, Hertl Bedřich

  Jo,s tím nelze jinak než-li souhlasit. Ostatně kočárkárna by se asi tady uplatnila,sem pro vyklizení.

 • 13.02. 15:49, ....

  No,vypadalo a vypadá za C.

 • 13.02. 14:54, Slabej

  Nepodceňujte prosím tzv.neprávníky Vložil Ing.František Švarc (bez ověření), 6. Leden 2014 - 15:22 Jsem poněkud alergický na spisy (typicky soudní rozhodnutí), kde se musíte prodírat kupou zbytečných citací či popisů a komentářů předešlého dění, než se doberete něčeho přínosného od autor(a/ů) takové písemnosti. Totéž hrozí pokusu o tzv. vzorové stanovy, kdy se potom jeden umělec schovává za druhého, když to mají tzv. tak všichni. U nás např. jsme zjistili, že přemoudrý JUDr. si není ochoten vyložit ani elementární věci tak, jak jej vnímají normální lidé, jen proto, že zakrývá svou neschopnost a pohodlnost stanovy alespoň elementárně respektovat. Mám tím na mysli např. nejmenší stanovami i zákonem danou četnost shromáždění. Je ji schopen vykládat i tak, že jedenkrát ročně (či za rok/ do roka) znamená, že rozestup např. až 24 měsíců je vyhovující četnost. Je mi z takových lidí na zvracení a vyžadují právě tito jedinci mimořádnou pozornost a rozsáhlé definice svých povinností, aby nemohli kličkovat.

 • 13.02. 14:07, Slabej

  TEST: Jak schopný je váš výbor? Tento test si můžete vyplnit sami, nebo vytisknout a rozdat všem vlastníkům do schránek. S výsledkem pak seznamte členy výboru společenství. Pokyny: Představte si každou z popsaných situací. Zakroužkujte, jak by podle Vás nejspíše reagoval oslovený předseda vašeho výboru. Po vyplnění vyhodnotíte test takto: • Většina A znamená, že váš výbor pracuje kvalitně a spolehlivě. Buďte klidní. • Většina B: nedá se nic dělat, pokud to nechce převzít nikdo schopnější. Buďte ve střehu. • Většina C: váš výbor je neschopný nebo hospodaří záměrně neprůhledně. Odvolejte je ihned. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Žádáte o kopii zápisu z posledního shromáždění. Možné odpovědi: (A) Zápis jsme doručovali vlastníkům do schránky nebo na přání emailem (varianta: zápisy jsou na internetu). Pokud chcete papírovou kopii navíc, dostanete ji za úplatu podle ceníku schváleného shromážděním. Nashledanou. (B) Bylo to na vývěsce, tak jste si to měl opsat. Možná místopředseda to má ještě v počítači, nevím, zeptejte se ho. (C) Jo, zrovna Vy! Měl jste být na shromáždění. Když tam nechodíte, nestěžujte si. Já nemám čas pořád něco kopírovat, to bych se z toho zbláznil. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Žádáte o nahlédnutí do účetních dokladů, protože celková částka za akci zřejmě překročila schválený limit. Možné odpovědi: (A) Nahlédnout určitě můžete, přijďte ale v úředních hodinách výboru. Jsou na vývěsce: první středa v měsíci, 18:00 až 19:30. Nashledanou. (B) Nahlédnout můžete, ale to by se napřed ty papíry musely najít a uspořádat. A na to já teď nemám čas, a účetní se k tomu dostane až v únoru. (C) A k čemu to potřebujete? Vy nic pro SVJ neděláte, člověče, ale vědět byste chtěl všechno. Já mám jako předseda tolik práce, skoro nic za to nemám, a ještě Vám bych se měl zpovídat. Když myslíte, že to dělám špatně, jděte s tím otravovat na lampárnu. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Sdělujete předsedovi, že roční vyúčtování topení je nesprávné a chcete je zkontrolovat. Možné odpovědi: (A) Rozúčtování pro nás připravuje správcovská firma. Sepište reklamaci, uveďte přesně kde vidíte chybu a zajděte za správcem. Dám jim předem pokyn, aby to s Vámi zkontrolovali a vyřešili. (B) To si počítá správcovská firma sama. Ale poslyšte, oni nejsou vůbec rádi, když jim do toho někdo vrtá. Mně taky nechtěli říct, jak to dělají. Jestli se bude celý dům přepočítávat znovu jen kvůli Vašim pár korunám, měl byste to všechno zaplatit. (C) Ta čísla vám neukážu. Správce říká, že to jsou osobní údaje. To se vždycky rozúčtovávalo takhle, a nikdo si nikdy nestěžoval, jen vy pořád něco máte. Napřed řekněte těm vašim děckám, ať netahají zablácená kola do kočárkárny, pak se teprve starejte o rozúčtování. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Žádáte o zjednání pořádku ve sklepních místnostech, které si pro sebe zabrali někteří vlastníci. Možné odpovědi: (A) Děkuji za upozornění, klíče má mít domovník, ale asi je někomu půjčil. Sklepy jsou společné, takže se budou užívat buď společně, nebo se uživatelům předepíše finanční náhrada. Vyřešíme to za čtrnáct dní na schůzi výboru, navrhneme pravidla a vyvěsíme do vitriny. (B) A vám to vadí? No tak se s nimi nějak dohodněte... Já nevím, proč bych měl každou drobnost dávat do pořádku já. Nebo zajděte za domovníkem, on Vám třeba dá klíč od nějaké volné místnosti... Ale nikomu se o tom nezmiňujte, pak by svůj sklep chtěli všichni. (C) Proč se o to staráte? Prostě tam nikdo nemá co dělat. Na to jsou, pane, požární předpisy a já si tedy nenechám dát pokutu, já ne. Tak vy jste si všiml, že ve sklepě mám zařízenou svoji dílnu. A můj syn že má ve druhé místnosti sklad pneumatik? Tak vy špehujete? Já mám jako předseda tolik práce, a skoro nic za to není. Takže ty místnosti, i kdybych je používal,... to opravdu není váš problém, opravdu ne. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Jakpak asi dopadl v testu váš výbor?


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se