« Úvod | Osvětlení společných p... »

ZÁVĚRKA? rok 2011

Účetní závěrka SVJ Blatno 112,113 za rok 2011
Ve fotoalbu naleznete něco co vám bylo po třech letech předloženo jako účetní závěrka za rok 2011 s absencí závěrky za rok 2010. Legitimnost takové závěrky s vazbou na další roky si odvoďte sami.
23.05.2014 13:40:25 | Autor: Admin | stálý odkaz

Komentáře

4 komentářů:
 • 21.06. 12:09, Slabej

  Stalo se tady pravidlem ignorace vlastníků - hlavně nic nechtějte a neotravujte - čili syndrom obtížného hmyzu. Již se tady znovu ani nepřebírá pošta,což není žádná novinka. Náhled ve foto dokumentaci Mimo jiné, ne že by to bylo tak zásadní že nesvítí světla na chodbě, ale tím to jenom začíná. Krásné sliby o tom jak to tady bude fungovat se nekonají.

 • 04.06. 15:30, Slabej

  Jak se zbavit fondu oprav 35 Vložil lake, 2. Červen 2014 - 13:14 Pane AsiTak, namísto jednoduchého řešení navrhujete „řešit“ věc složitě, zdlouhavě a do ztracena, bez jakékoliv jistoty že se to někdy vůbec vyřeší. Vaše rada je tedy nepraktická a nepoužitelná. Jisto je, že dlouhodobé zálohy na správu lze předepisovat pouze na budoucí náklady, které bude NUTNÉ vynaložit (a navíc pouze v SVJ(2000)). Podmínkou podle § 15 odst. 2 ZoVB je, aby tyto opravy (a k nim příslušející náklady) byly předem schváleny shromážděním jako nutné. Není-li to tak, nejde o budoucí nutné náklady. A SVJ není oprávněno předepisovat ani korunu na dlouhodobých zálohách. Paní Magda to řeší logicky: není-li schválen plán oprav, nic neplatí. Protože nemá takovou zákonnou povinnost. Tečka. Naopak Vy byste jí radil, aby se o tom začala napřed bavit s desítkami lidí: s členy výboru, s kontrolní komisí, s členy SVJ na shromáždění … Prosím Vás, proč by měla provádět takovéto prostocviky? K čemu? Co si od toho slibujete? Prostě zjistila, že nemá povinnost nic platit – a tak samozřejmě přestala platit. Z jejího hlediska je to přece to nejjednoduší, okamžité a přímočaré řešení. Vy se klidně v tom motejte podle Vašeho návodu. Když máte čas na zbytečnosti – proč ne… lake P.S. Je zajímavé, že většina lidí se dokáže orientovat v běžných životních situacích, pokud jde o ně samé a o jejich rodinu. Ale totálně zhloupnou, jde-li o SVJ a správu domu. Více: http://www.portalsvj.cz/diskuse/jak-se-zbavit-fondu-opravcomment-

 • 23.05. 20:51, Slabej

  Češi nekrást tady! Vložil lake, 20. Květen 2013 - 16:27 Pane Votočko, nejsem ani vyučen ve Spojených státech, ani nejsem odkojen na anglosaském právu. Jen se snažím řešit věci z hlediska zdravého rozumu, lidské slušnosti a poctivosti, což je v civilizovaném světě běžné. V tomto zaprděném Česku to není zvykem. Před časem jsme s manželkou jeli na dovolenou a přespali v malém rakouském hotýlku. Druhý den nás dostihl telefonát, že manželka zapomněla v koupelně zlatý prsten a zda prý se pro něj zastavíme na cestě zpět. Pokojská (letní brigádnice) tedy prsten nesebrala, ale donesla na recepci. Recepční si jej neponechala, nýbrž dala šéfovi. Ten si jej neschoval do zásuvky, nýbrž našel podle adresy telefon na pevnou linku do ČR, tam mu dali mé číslo mobilu a on nám dal vědět. To je ten civilizovaný svět … Obyčejná lidská slušnost a poctivost, pane Votočko. Já Vám připadám jako exot, protože přesně totéž se snažím vnést do výkladu ZoVB. V zaprděném Česku se ale slušnost a poctivost nenosí. Heslem je okrást každého, kdo není dostatečně pozorný a nechá se okrást. Zatajit dluhy. Když už se na ně prijde, neplatit, dokud mne věřitel nedá k soudu. Ukrást, sebrat, schovat, nedat. Prodávajícího bytu ani nenapadne, aby po prodeji splácel dál svůj dluh vůči SVJ. To se nenosí, není přece měkota. Zmizí do nenávratna. Taky se o tom dluhu nezmíní kupci, protože smluvní přechod dluhu na nového vlastníka by snížil prodejní cenu bytu. SVJ se ani nesnaží dluh vymáhat. Jednodušší přece je podvést nabyvatele jednotky a tvrdit mu, že to má zaplatit on, jako neexistující náklad na budoucí výdaje správy domu. Nesestavuje se dlouhodobý plán oprav, aby vlastníci netušili, jaký je stav domu a na co se vybírá záloha a proč. Tento jediný průkazný způsob plánování je označován za „další lakovu fantazii“. Zásadně se nesestavuje Reserve Study, aby se někdo nezačal ptát jak bude vypadat hospodaření SVJ za pět, deset či dvacet let. Místní mudrlanti se chechtají: Plánovat cokoliv? Proč? K čemu? To přece vůbec nejde! Zásadně se vlastníkovi nesděluje na co je určena částka záloh označená nesmyslně například „fond oprav 22 Kč/m2“. Nikdo mu nenaznačí, jak na ni výbor přišel. To tak!!! Ještě by si to mohl všechno kontrolovat, a to přece my nechceme, že ne?. Když ale nezaplatíš, dáme tě k soudu. Zásadně se blokuje přístup vlastníků k informacím o hospodaření, dokud si to každý sám nevydupe po tříletém sporu soudně. Tvrdí se, že každoroční vyúčtování záloh na správu je „lakův výmysl“ – přitom je to povinnost každého, kdo přijal zálohu. Tvrdí se nepravdivě, že zálohy bývalého vlastníka dostávají malé nožičky a kouzlem se stanou zálohami nabyvatele jednotky. Že vyvlastnění v zákoně není zakotveno celkem nikoho nezajímá. Tvrdí se, že na budoucí zlaté kliky či zateplení je vlastník povinen skládat dvacet let dopředu zálohy do společné kasičky. Že nic takového v zákoně není uvedeno je místním manipulátorům jedno. Jim stačí opakovat argument „že by to v zákoně mělo být“.

 • 23.05. 17:46, Slabej

  Dovolil jsem si použít zde článek N.Klainové, pokuď tedy o to někdo jeví zájem. Nastal čas schvalování účetní závěrky SVJ, tak mne napadlo změnit trochu probíraná témata a přesunout se k účetnictví. Schvalovat se musí celá účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Schvalovat by se měla až po řádném vysvětlení vykazovaných informací. Rozvaha Rozvaha podává přehled o majetku SVJ a zdrojích krytí. Z majetku vykazovaného v aktivech rozvahy připadají v úvahu hlavně pohledávky SVJ, protože finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky jsou závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek (§ 15 odst. 4 ZoVB). Při schvalování účetní závěrky by měli vlastníci vědět, jak se výboru či externímu správci daří pohledávky vymáhat. Pasiva rozvahy vypovídají hlavně o závazcích SVJ, protože vlastní zdroje SVJ bývají minimální (nejčastěji zisk a fond ze zisku). Mezi největší závazky patří dluhy z přijatých záloh. Nevyčerpané zálohy na správu, tzv. „fondu oprav“, se nemusí finančně vyrovnávat, ale musí se vyúčtovat (jako každý závazek). Přeplatky a nedoplatky záloh na služby se s vlastníky finančně vyrovnávají vždy. (Nevím, jak u vás, my už je máme vyplaceny). Další závazky, např. z úvěrů a půjček nebo neuhrazené dodavatelské faktury, či neodvedené daně apod. by měli mít vlastníci určitě pod kontrolou, protože za ně ručí. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty informuje o nákladech a výnosech a o zisku SVJ. Náklady by měly být vysvětleny do takových podrobností, o jaké se vlastníci jednotek zajímají. Např. v položce Ostatní služby se skrývají správní poplatky, výdaje výboru za telefon a další náklady vyjmenované ve vnitřních směrnicích pro účtování SVJ. V položce Jiné ostatní náklady mohou být náklady na bankovní poplatky a poplatky SIPO, pojištění domu apod. Vlastníci by měli požadovat podrobné vysvětlení každé nákladové položky vykázané ve výkazu zisku a ztráty. Pokud členové výboru SVJ účetnictví nerozumí, nechť provede rozklíčování nejasných souhrnných položek externí správce domu. Z výnosů se dají očekávat u všech SVJ přijaté úroky z běžného účtu, které vstupují do výsledku hospodaření, nejsou však předmětem daně z příjmů. U některých SVJ se mohou vyskytnout poplatky z prodlení a další výnosy, které už jsou předmětem daně, ale přesto nemusí být díky § 20 odst. 7 ZDP zdaněny. Daňové přiznání však musí být v těchto případech podáno. Výsledek hospodaření musí být ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze stejný. Shromáždění vlastníků rozhoduje v rámci schvalování účetní závěrky o jeho převedení do fondu ze zisku. V některých SVJ si mohou zisk z přijatých úroků rozdělovat vlastníci mezi sebe. V takovém případě jej musí zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP). Nezbytnou součástí účetní závěrky je příloha. Její obsah upravuje § 29 a30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Nejefektivnější je zhotovovat přílohu v tabulkové formě. Vzor je uveden v Dodatku č. 1 k příkladu KLAIEX 4, který bude rozesílán zájemcům spolu s kompletní příručkou zahrnující už i část účetnictví (jak bylo předem avízováno, nebude to tentokrát už zdarma, ale za 250 Kč). V závěru si dovolím vyslovit přání, aby vaše SVJ nepatřilo mezi společenství lidí, kterým je úplně jedno, jak někdo cizí hospodaří s jejich nemalým majetkem. Aby se členové vašeho SVJ zajímali o to, jak o ně jejich výbor pečuje, a pokud zjistí, že dobře, aby statutární orgány nejen všude a často chválili, ale aby je po zásluze za jejich mravenčí práci odměnili nejen morálně, ale i finančně. N. Klainová


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se