« Úvod | Osvětlení společných p... »

Opětovná volba výboru SVJ??


Ahoj přátelé a spoluvlastníci, všichni jsme obdrželi pozvánku na shromáždění SVJ,kde bodem jednání je mimo jiné,také opětovná volba výboru,a schválení účetní závěrky roku 2014. Ptám se, dělá si z nás pověřený vlastník srandu?,,má nás za osli kteří sežerou vše?? Při volbě konané v lednu,muselo být zřejmé pověřenému vlastníku,že jeden z navrhovaných členů výboru nemá vlastnické právo,a tudíž nemůže být volen!!! Muselo mu být jasné že se dopouští porušení daných stanov a zákona jako takového,,a s touto situací vás obeznámit,,,kdo jiný nežli pověřený vlastník by měl znát stanovy skoro nazpaměť a majetkové poměry už tup-lem!!! Navrhovanému členu výboru,kterého se daná skutečnost týká,to nelze mít za zlé,,,neboť koupil byt,,a nikdo mu stanovy nedal!!Notabene,,když byl navrhnut,právě pověřeným vlastníkem,který to vědět musel!!!!! Ptám se, mělo to mít nějaký záměr??Třeba na hraní o čas,který tu už zjevně dochází?? Co se týče schvalování roční závěrky.:Tak to už je úplná perla!!!Celou dobu poukazuji na to,že nejde schválit roční závěrku za rok 2014 když chybějí roční závěrky za rok 2010,2011,2012,2013.Pro nás je směrodatný posudek z auditu,a tento lze brát jako roční závěrku za dané chybějící roky.!!!! Novému navrhovanému výboru vytýkám,že souhlasili s tímto závažným bodem jednání,,,nebo snad někdo hřeší na to,že se tu vždy bezhlavě schválí vždy navrhovaná věc??? Apeluji na vás,,,Neschvalujte!!!!,,Pokud schválíte roční závěrku za rok 2014,tak pak už nemá smysl dělat audit,neboť tímto schválením,schválíte i chybějící roky.Vše a částky na sebe musejí navazovat!!!! Takže neschvalovat!!!! Dále žádám o včasné dodání nových stanov a to nejméně 14 dnů před schválením!!! Aby bylo možné si je podrobněji nastudovat,a popřípadě navrhnout jejich pozměnění a nebo doplnění.Pokud nebudou včas dodány,nelze je schválit!! Abych jen nebrečel,,tak jedna pochvala,,chválím za obstarání a namontování nástěnky,na místo strašáka jménem domovní řád z roku,,,Pojď na mě zboku,,,Díky patří navrhovanému výboru SVJ.Že by to kluci konečně mysleli vážně??No nevím,chybějící žárovky a tím pádem nefunkčnost světel ve sklepě tomu moc nepřispívají,,,Zatím je to BUBÁKOV. Ale věřme že bude lépe,,,ono vlastně toto je zatím povinností pověřeného vlastníka,udržovat bezproblémový chod našeho domu.!!!!!!! Z přáním hezkého dne Hertl Bedřich
03.03.2015 13:39:33 | Autor: Hertl | stálý odkaz

Komentáře

3 komentářů:
  • 03.03. 16:11, !!!!!!!!

    Nevím,nevím,,,mám sto chutí se už žádné šarády neúčastnit,,,nic než volba se tu v posledních letech neděje.!!!

  • 03.03. 15:01, Hertl Bedřich

    Jen doplním,,,Jelikož se shromáždění svolává ve večerních hodinách,a bude nejspíše tma,žádám pověřeného vlastníka,aby si zařídil fungující osvětlení,já toto zastřešovat energií nebudu,,,Proč bych měl,vždyť tu máme nové osvětlení za sto dvacet tisíc korun českých!!!!Nebo se obraťte na bývalý výbor SVJ,když nechali odstřihnout zásuvky a světla ve společných prostorech.

  • 03.03. 14:55, Slabej

    Informace k "Informaci o chystané schůzi SVJ Blatno Je chvalitebné že je přiznáno pochybení a protiprávní volba výboru dne 30.1.2015, proto však není pravdou, že musí proběhnout znovu odvolání pověřeného vlastníka. To již proběhlo a zcela platně! Není chybou vlastníků že nybyli informováni o navržených členech výboru a tudiž ani o skutečnosti že navržený a zvolený člen výboru není vlastník. A nyní k jednotlivým bodům informace: Shromáždění svolává pověřený vlastník,který již není "pověřený", nýbrž k tomuto dni pouze vlastník. Kdo tedy svolává shromáždění je patrno z našich dosud platných stanov. Samotná pozvánka obsahuje formální chybu v označení "bývalé prádelny". Žádný takový prostor v domě není, pouze prádelna specifikovaná v prohlášení vlastníka. Ke změně stanov: Pokud chce svolavatel ctít ustanovení NOZ,proč taky ta časová prodleva do nového shromáždění?, měl by předložit návrhy 30 dnů před konáním shromáždění.Ono ani nejde o to jaké máme stanovy , ale jak se dosud dodržovaly, že? A jestli vyšší soudní úřednice na rejstříku ignorovala protiprávní zápis "jediné" schůzky výboru ze dne 27.5.2010, zcela jistě by přehlédla protiprávní volbu výboru. A jak naloží "nový" statutární orgán s protiprávním jednáním předchozích statutárů? To se asi nedovíme a bude mít, nebo již má, snahu toto zamést - víme kam. Z toho důvodu také pokládám předpis záloh již prohlášený ,dosud neautorizovaným "výborem", za přiměřený, za neurčitý, pokud je s ním nakládáno v rozporu se stanovami - to k bodu 10. K bodu 4. informace - dosud nebyly řádně zpracovány a zchváleny závěrky od roku 2010. Jak tedy máme zchvalovat závěrku 2014?!!! Potřeba oprav domu je známa již od založení společenství, avšak předchozí výbor nepovažoval za nutné ani svolat shromáždění - nebyl prý důvod! O nahlédnutí do dokumentace na zateplení domu jsem marně žádal několikkrát,naposled 30.1.2015 když tedy společenství nepřebírá poštu. A opět marně.? Nebo až za měsíc? Doručení jakékoliv písemnosti se dosud nepovedlo jelikož právnická osoba "Společenství pro dům" nemá ani vlastní poštovní schránku! Náměty na reklamaci hledejte v poště,obhlídkou domu a projektové dokumentace a na portálu SVJ.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se