« Úvod | Osvětlení společných p... »

Stanovy


Vážení spoluvlastníci dovoluji si Vám představit jedny z mnoha vzorových stanov pro SVJ vznikající podle NOZ,tedy od 1.1.2014 například : http://www.sbdstavbar.cz/Vzorové%20stanovy%20SVJ.pdf podle kterých byl zpracován návrh - tedy pokud je to jen návrh - těch které máme zchvalovat. Protože nikdo nemá chuť se přehrabávat v zákonech, věřte že mne to taky nebaví, tak se mu předloží něco co údajně musí být a hotovo i když je to nad rámec donucujících ustanovení zákona, trochu se to upraví, co se nehodí se vynechá, co tam nepatří se ponechá . Předloží se Vám 14 dní před konáním shromáždění,pokud se budem držet informace k plánovanému zasedání, a vaše námitky nejsou brány v potaz. Z donucujících ustanovení zákona se tak stávají donucující ustanovení zchválených stanov! - ustanovení zákona jsou dispozitivní a můžou je překonat jen stanovy! Žádná šaráda, jak to tady někdo pravdivě a vtipně okomentoval, se v protějším domě nekoná. Jelikož je to tam čisté a průhledné natolik že si můžou dovolit zveřejnit účetní závěrku v rejstříku, ačkoliv to zákon neukládá. Slyším jak mi někdo nejmenován odpovídá - "Tak se přestěhuj do vedlejšího baráku." Tady http://www.spravabd.cz/nase-sluzby-a-cenik je nabídka služeb správcování. Ačkoliv nevím kdy shromáždění zchvalovalo správce a rozsah jeho mandátu. Máte pocit že jste dosud za svou platbu obdrželi kromě nepovedených závěrek něco z položek nabídky obsažených v ceně? Na závěr posledního mého příspěvku ještě zajímavé čtení nejenom pro statutární orgány http://www.portalsvj.cz/diskuse/noz-se-nepovedl-tvrdi-ns-k-441 nebo http://www.portalsvj.cz/diskuse/pri-zmene-stanov-starych-svj-neni-nutny-notar-snad#comment-92971
11.03.2015 18:47:39 | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 13.03. 18:38, Slabej

    Protože jako většina stejně rád něco říkám a něco jiné dělám Otázka: Dobrý den, rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti, co je vhodné a dobré mít ve stanovách. Jedná se mi o různá doporučení a tipy, na které jste přišli během Vašeho funkčního období ve výborech, aj. Odpověď : Ptáte se na doporučení podle členů výborů. Dovedu si představit, co by v takovém seznamu bylo na čelním místě: -zákaz poskytovat informace potřebné ke kontrole rozúčtování služeb (údajně kvůli osobním údajům), -zákaz poskytovat informace o pravidlech rozúčtování tepla (údajně know-how rozúčtovatele), -zákaz poskytovat korekční koeficienty pro toto rozúčtování (opět know-how rozúčtovatele), -zákaz nahlížet do sjednaných smluv s dodavateli (údajně obchodní tajemství dodavatelů), -zákaz zjišťovat kolik bylo komu zaplaceno na základě dohod (údajně ochrana osobních údajů) -zákaz pro vlastníky pořizovat si fotografie a kopie dokumentů, účetních knih a dokladů, nebo rovnou bezpodmínečný zákaz pro vlastníky nahlížet do dokumentů, účetních knih a dokladů (výbor je nemá, obraťte se na správce; správce je nedá, obraťte se na výbor) -zákaz nahlížet do písemných podkladů pro hlasování jindy než v průběhu shromáždění těsně před hlasováním, -zákaz nahlížet do zápisu ze shromáždění dříve, než uplyne doba tří měsíců (aby výbor pak mohl namítat zmeškání lhůty) -zákaz ptát se na důvod plateb do neexistujícího „fondu oprav“, zákaz ptát se, zda předepsané částky jsou krátkodobou zálohou, dlouhodobou zálohou, příspěvkem na již vynaložený náklad, či příspěvkem na náklad, který teprve bude vynaložen, -zákaz ptát se na co konkrétně jsou předepsané částky plánovány (to byste si to mohl potom kontrolovat, a to je zakázáno), -zákaz pro vlastníky požadovat řádné individuální vyúčtování záloh jednou ročně, -zákaz pro vlastníky obtěžovat členy výboru jakýmikoliv otázkami ohledně hospodaření s jejich majetkem. Pokud si všechna tato pravidla dáte do stanov, dosáhnete tím obvyklý stav: vaše SVJ na tom bude úplně stejně, jako minimálně 50 SVJ v České Převzato : http://www.portalsvj.cz/diskuse/tipy-rady-a-doporuceni-do-stanov Srovnání si každý udělá sám. Podobnost čistě náhodná?


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se