« Úvod | Osvětlení společných p... »

Stanovy podruhé


Vzhledem k tomu že nikdo nekontaktoval potenciální členy výboru s námitkama k návrhu stanov je korektní představit můj názor konzultovaný se členy výboru, i když odpovědi mě ne zcela uspokojily. K námitkám proběhlo dne 14.března sezení o kterém jste bohužel nebyli informováni právě snad z důvodu vašeho nezájmu: Zde tedy text námitek k programu shromáždění a připojených informací: Dobrý den. V tomto reaguji na pozvánku k zasedání shromáždění dne 4.4.2015 a jednotlivé body programu : Předně navrhuji vypuštění bodu 5. programu - odvolání pověřeného vlastníka, který byl platně odvolán shromážděním vlastníků dne 30.1.2015. Pominu nepravdivé tvrzení informace k chystané schůzi o povinném schválení nových stanov do 31.12. 2015 - § 3041 odst.2 a 3042 NOZ - pokud tedy lze předpokládat , že námitka o uplatnění § 3042 věta druhá, bude rejstříkovým soudem odmítnuta. Pokud se jedná o možnost volby nečlena společenství bylo toto možné obejít volbou předsedy společenství. K samotnému, předpoládám, návrhu stanov, který mnozí ani nepřečtou,jak je známo z minulosti ani členové statutárního orgánu: k čl.V odst 2 - lze akceptovat lhůtu 15 dnů k oznámení termínu shromáždění i když o slovním spojení "jinak nejméně 30 dnů" použitém v § 249 NOZ by se dalo polemizovat lze vyvodit že pokud ve stanovách bude 5 dní je to v souladu se zákonem. V tomto nejsou jednotni ani někteří právníci. K čl. VII odst. 7 v návaznosti na čl V odst. 7) zvýšit hlasovací kvorum na 3/4 hlasů a k zatížení vlastníků na odbobí delší 10-ti let souhlas 100 % vlastníků K členským právům čl. XII f) - pokud je takhle omezeno právo vlastníků - zvážit alespoň umístění zápisu ze shromáždění na vývěsce - členu společenství je upíráno právo které je přisuzováno členu statutárního orgánu. Čl. XII o) věta poslední nemá oporu v zákoně a stává se tak donucujícím ustanovením stanov. Laicky řečeno žádný statutární orgán se v mé nepřítomnosti nebude pohybovat v mém bytě. Lze přeformulovat na opatření pro dosažitelnost k zajištění vstupu - např. sdělení kontaktu. Čl. XIII - postrádám pravidlo pro oslovení jednoho potenciálního dodavatele a povinnost konání výběrového řízení v závislosti na konečném nákladu. K Čl. XIV odst.4 a 12 - jenom komentář : palivo pro otop ve sklepním prostoru rovněž nepatří do vybavení domu - podle tohoto ustanovení je mi ukládána povinnost, kterou nejsem schopen splnit. Ve stanovách postrádám pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství. Připustíte že bod programu 4. nelze akceptovat s přihlédnutím k ne že nezchváleným ale do roku 2013 ani nepředloženým závěrkám, a co bylo předloženo nemůžete považovat za závěrku. Pokud ano, pak nesouhlasím s prováděním auditu - vyhozené peníze. Otevřeně - co od toho auditu očekáváte vy? Samostatně se budu věnovat závadám na domě. K tomu bych ovšem ještě pokud možno před shromážděním požádal o nahlédnutí do projektové dokumentace,rozpočtu, faktury a předávacího protokolu včetně podkladů výběrového řízení. O nahlédnutí do těchto dokumentů jsem ostatně již mnohokrát žádal doručenými i nedoručitelnými dopisy a naposled při jednání shromáždění 30.1.2015. Jak vidíte vymožitelnost práva vyplývajícího ze stanov a zákona je dost obtížná. Následně bych rád k nahlédnutí prohlášení vlastníka v katastru nemovitostí, což je základní dokument, dále - nájemné smlouvy společných prostor od roku 2010 a důvod a oprávnění jejich vzniku - smlouvu, rozpočet, fakturu a předávací protokol na elektroinstalaci Konec citátu. K tomu jenom znovu opakuji že donucující ustanoveí zákona můžou překonat jenom stanovy, zkráceně "co není zakázáno,je dovoleno" co je dovoleno a tedy zákon v tomto případě mlčí lze vtěsnat do stanov. A to jsou pak ty donucující ustanovení stanov. Pokud vás to zaujímá, čtěte návrh stanov a srovnávejte s námitkou popřípadě s tzv. vzorovými stanovami na linku vpředchozím vláknu "Stanovy."
17.03.2015 13:00:06 | Autor: Slabej | stálý odkaz

Komentáře

3 komentářů:
  • 20.03. 08:28, Slabej

    V poslední době se zde píše o návrzích stanov, které vlastníkovi jednotky zakazují pořizovat si kopie z dokumentů SVJ. Tento protiústavní návrh stanov byl objednán a zaplacen svazem bytových družstev. Tušíte určitě komu je takové ustanovení ku prospěchu… Soudím, že budou-li takové stanovy stádem ovcí přijaty, je třeba bránit se ihned žalobou. Doporučuji požadovat, aby ve stanovách byla podrobně upravena povinnost SVJ zpřístupnit své dokumenty a doklady, včetně pokuty ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním žadatele o informace. Více zde: http://www.portalsvj.cz/diskuse/pravo-porizovat-kopie-dokumentu

  • 18.03. 15:02, Slabej

    Doporučuji zvážit přepracování stanov podle vzorů na adrese: http://www.bulletin-advokacie.cz/stanovy-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-zmeny-od-1.-1.-2014 s respektováním připomínek K tomu ještě pro ostatní ,tedy ty nelhostejné, kteří nezvedají ruce při hlasování jako maňásci na provázku, vřele doporučuji čtení na adrese : http://www.portalsvj.cz/diskuse/stanovy-z-dilny-judr-evy-kabelkove-vytvorene-na-zakazku-scmbd#comment-82450 Ano, je to nezáživné, a to je žádoucí s odkazem na to že každý nemá čas se hrabat v zákonech. Věřte, mne to taky nebaví a s přibývajícím sluníčkem čím dál míň.

  • 17.03. 16:28, Slabej

    Doplnění pro výbor - zatím jsem se nedíval do zákona, proto předávám jak jsem koupil, jelikož v návrhu je toto rovněž obsaženo: http://www.portalsvj.cz/diskuse/nove-stanovy-ve-kterych-je-k-volbe-nabizen-vybor-i-predseda-spolecenstvi-vlastniku


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se