« Úvod | Osvětlení společných p... »

Prozatím marné ..


volání. - Formátovaný text v "obrázky" Pronájmy nebyt. ještě jednou volání účetní závěrka za roky 2010, 2011 mi samozřejmě poskytnuta nebyla s odporoučením na správce se kterým nemám žádný smluvní vztah. Na otázku jakže byly zaúčtovány vynucené platby za okna uhrazené v konečné faktuře za provedené zateplení, či vyučtování 70 tisícové dotace pokladny mi nebyla zatím odpověď poskytnuta vůbec. Pakliže je účetní závěrka za rok 2011 excel. tabulka o třech listech zobrazena ve fotoalbu, tak jenom několik faktických postřehů: - připouštím že na str.1 mohlo dojít k přepsání řádků "pronájem nebyt." a "platby záloh na správu - včetně záloh na služby" - stačila přítomnost účetní na shromáždění když vemu do úvahy skutečnost že tato "jakoby závěrka" byla shromáždění předložena až v roce 2014 nikoliv 2011. - pak tedy příjem z pronájmů NP činil 244.250,- to se rovná vratce platby dodavatele zateplení - fakticky však k žádné vratce nedošlo! - účetním švindlem mu tato jakože vratka z dubna 2011 byla opět v červnu 2011 vyplacena. Kdo fakticky vedl shromáždění v červnu 2011 na nejmenované zahradě všichni víme, tedy alespoň ti s dobrou pamětí, nekteří zapoměli, někteří si radši nepamatují nic. A jak že je to s příslovečným vlkem a kozou? Ano, vlci se nažrali ale koz jsme museli zabít hned dvanáct. - následně je tedy na str.3 stejné "závěrky" vykázán příjem z pronájmu 4.704,- Kč - v tabulce výkazu pronájmů - ve fotoalbu " Pronájmy ještě jednou" je však částka plateb 7.506,- Kč a dluh 6.270,-Kč Nezchválená závěrka 2012 ------------------------ Ve výsledku hospodaření v příjmech není uváděn příjem z pronájmů ve stejné tabulce jak uvedeno výše rovněž příjem není vykázán naopak je vykázán dluh ve výši 15.192,- Kč a předpisy jsou stanoveny bez právního důvodu jelikož nejsou smlouvy na pronájem Obratová rozvaha u této závěrky není přiložena Nezchválená závěrka 2013 ------------------------ Ve výsledku hospodaření vykázán příjem z pronájmů 7.548 obratová předvaha rovněž u této závěrky není připojena, lze tedy jen z platných smluv vydedukovat předpis záloh - tedy dvě platné smlouvy na celkovou výměru 41,9 m2 x vymyšlených 15,-Kč/m2 = 7.542,- Kč za rok ať se mnou kdo chce jak chce polemizuje, zůstává nám dluh na rok 2013 15.186,-Kč " Závěrka 2014 " ---------------- Ve výsledovce hospodaření vykázán příjem z pronájmu opět 7.548,-Kč - Obratová předvaha uvádí příjmy ( tedy z nebyt. prostor ) na všech účtech 2758,- Kč z jediné " platné " smlouvy Dluh na nájmu nebytových prostor je zde vykázán na 11350,-Kč Další platby jsou předepisovány a taky hrazeny bez právního důvodu Závěrka 2015 --------------- Zde je ve výsledovce hospodaření opět uveden příjem z pronájmů 7.548,- Kč Obratová předvaha uvádí příjmy z pronájmů nebyt. 2.758,- Kč a konečný! dluh na pronájmu nebytových prostor 6.310,-Kč Obratové předvahy u nájmu 113/101 až do listopadu vykazují chronologický sled předpisů, ouha, však předvaha v závěrce 2015 tedy měsíce 1 - 12 najednou vykazuje předpis neúměrný měsíční splátce nájmu žeby zde již byly zakalkulovány způsobené škody? : -) I zde jsou další předpisy plateb bez právního důvodu, tedy kromě těch vyplývajících z dluhu. Všichni platíte svým dílem na správu společných částí 40,-Kč/m2. Chtěli jste to pronajímat za 15,-? - přinejmenším hloupé a taky v rozporu s dobrými mravy. Řádným průběhem pronájmů,tak jak to tady správně začal p. Fišer, mohlo být dnes hrubým propočtem jen za 30,-Kč pronájem cca 100.000,- Kč. Zatím je tady akorát velká díra v kontě. Máte všichni právo na odpověď na každou otázku k závěrce. Pokud Vám ji není schopen podat statutární orgán mělo by být v jeho zájmu si účetní ke schválení závěrky přizvat. Nebo se snad domníváte, že jste si za své peníze vynakládané na správu, kterou jste si nesjednali, nezasložili alespoň bezchybné účetnictví ?! Schválením závěrky 2014 si celé SVJ pořádně nadělalo do bot. Uděláte stejnou chybu dvakrát? Věřím, že mne nezklamete - uděláte.
09.03.2016 18:48:41 | Autor: Slabej | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 13.03. 13:42, Slabej

    Nezklamali. A jelikož jsem byl označen shromážděním za méně chápajícího, prosím tedy všechny chápající, i ty, kteří náhodou zabrousí na tento blog, o objasnění a udělení přívlastku těmto účastníkům modelové situace : Dva spoluvlastníci společné věci přispívají oba částkou 100,- Kč na údržbu této společné věci. Taky předpokládejme ,že tyto příspěvky budou v zúčtovacín období na údržbu spotřebovány. Jeden z nich si tuto společnou věc pronajme za 10,- Kč měsíčně s tím, že druhý nemá právo tuto věc užívat.Tedy náklady mají stejné a příjmy si rozdělí podle podílu na společné věci.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se