« Úvod | Osvětlení společných p... »

Shromáždění 13.5.2017


Společenství vlastníků jednotek Blatno čp. 112-113 IČO 272 90 387 430 01 Chomutov V Blatně 2.5.2017 Věc: Shromáždění vlastníků jednotek. K obdržené pozváce na "Shromáždění vlastníků jednotek", které se má konat dne 13.5.2017, si dovoluji citovat ze Zák.č. 89/2012 Sb § 1207 odst. 2 a aktuálních stanov našeho společenství : Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému ! vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Jelikož k pozvánce ze dne 24.4.2016 a doručené do schránky dne 29.4.2017 nebyly přiloženy žádné podklady k bodům programu shromáždění a na e-milové adrese zmiňované v pozváce se zřejmě žádné informace v dostatečném předstihu nedovíme, žádám tímto o zaslání podkladů k bodům 3 až 6 zmiňované pozvánky na mou e-mailovou adresu nebo sdělení jiného způsobu a místa kde se s těmito podklady mohou vlastníci v předstihu seznámit. Před schvalováním účetní závěrky bych rád nahlédl do závěrek za rok 2010 a 2011 které jsou mi- zřejmě pro střet zájmu - soustavně odmítané. Dívali jsme se celý rok na vyvěšený platební rozkaz a domnívám se že vlastníci si zaslouží alespoň informaci v předmětné věci. Po zkušenostech s předchozím oběhem korespondence prostřednictvím České pošty Vám toto sděluji pouze prostřednictvím e-mailu a bohužel mohu za všechny vlastníky jenom naivně doufat v jeho vyslyšení. člen společenství Slabej Viliam Blatno 112 v.r. Příloha: Pověření k zastupování SJM
02.05.2017 14:49:59 | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 09.05. 19:09, Slabej

    Dobrý den.Děkuji za vyslyšení a poskytnutí částečných podkladů, k tomu jenom tolik: nerozumím, již druhý rok- když použiju vaší formulaci- "frázi", sanace domu po vodních škodách. sanace je odstraňování následků, nikoliv příčiny a Váš odhad neřeší ani jedno, proto bych rád viděl detailní představu v podobě průzkumu příčiny a odborného návrhu a ocenění jejího odstranění, pak je možné uvažovat o sanaci následků a vůbec zařazení této položky do plánu. K plánu oprava a frézování komínů bych rád nahlédl do oceněné nabídky. Při původně rozpočtovaném nákladu 50.000,- Kč a skutečném? nákladu se opravdu nenašly 4000,- na provedení vymetacího otvoru na půdě?! Nátěr podlahy je určitě přijatelný, jen by snad bylo vhodné doplnit o zamýšlenou výměru a druh nátěru. Pokud se týče dalších plánovaných oprav, doporučil bych zajištění osvětlení u vymetacích otvorů komínů resp. uvedení do původního stavu, tak aby byl splněn požadavek normy ČSN 73 4201 - ostatně elektroinstalace osvětlení byla v půdním prostoru již od uvedení domu do provozu. Jenom se divím odbornému kominíkovi při revizích, že toto zcela přehlíží, stejně jako požadavek nespalné podlahy u těchto otvorů. Z Vašeho sdělení ohledně hospodaření, tedy závěrek roku 2010 a 2011,cituji: " Účetní závěrka za rok 2010 a 2011 mi bohužel není k dispozici, nikdy jsem ji v ruce neměl a ani mít nebudu. A proto Vás už po několikáté odkazuji na našeho současného správce Dospra s.r.o. nebo na bývalého správce Kens s.r.o. kde by měli být všechny závěrky o hospodaření uloženy." analogicky dovozuji že již je nikdo v ruce mít nebude - s odkazem na správce o kterém jste ani nepovažoval za nutné sdělit podle stanov výsledek hlasování. Je z toho cítit víc než neochota se tímto vůbec zabývat.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se