« Úvod | Shromáždění vlastníků »

Společné prostory                                                                                              Společenství  vlastníků jednotek

                                                                                         čp. 112,113 Blatno,  IČO 272 90 387

                                                                                              430 01 Chomutov

 

 

 

 

 

 

V Blatně 10.4..2019

 

 

Věc: Umožnění užívání společných prostor.  Žádám tímto o přidělení klíčů a umožnění přístupu k užívání společných částí budovy č.p. 112,113 vymezených prohlášením vlastníka  v části C odst 1.2. pod písmeny  a)  až   e) , které mám právo spoluužívat dle odst..4  prohlášení.

V případě výlučného užívání či pronájmu žádám o nahlédnutí do smluv o nájmu a dohod se všemi vlastníky  uzavřených v souladu  s odst. 13 článku  XIII.    stanov společenství.

 

 

   

 

                                                                                                Slabej Viliam

                                                                                                Blatno 112/5

                                                                                                Chomutov     430 01

 

 

 

 

 

Na vědomí :  Správce SVJ – Dospra spol. s r.o.

                                             Březenecká 4475

                                             430 04 Chomuto

12.04.2019 13:41:29 | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 13.08. 11:13, Slabej

    Nikdo si nedovede ani představit, jak obtížné je domoci se práva byť založeného zákony 72/1994 Sb. , 89/2012 Sb. ,prohlášením vlastníka a stanovami , které jsou z tohoto pohledu pouze bezcenným cárem papíru a snůškou nesmyslů které se maji především nedodržovat.


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se