Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
ok

Komentáře

Vaše jméno:
Váš e-mail:
Text:
počet komentářů: 8
01.02. 22:03 | autor: Slabej
Dovolila bych si taky malou poznámku. Výborům SVJ umožňují devastovat a zadlužovat majetek ostatních především samotní vlastníci tím, že ke schválení úvěru a vůbec i ostatním finančním záležitostem, týkajících se společných částí domu, přistupují lehkomyslně – spíše „velkoryse“ – lehce nabyl, lehce pozbyl (byty většinou většina vlastníků koupila za pár korun od obce nebo družstva). Bez ohledu na vzdělání nemají mnozí ponětí o existenci „Prohlášení vlastníka“ a „Stanovy“, ty ani nečetli. Jsou rádi, že se vůbec někdo o dům stará a dají souhlas se vším, co jim výbor předloží. Najde-li se „rebel“, který chce vědět kolik, za co, kdy , proč …, zjistí, že samotní členové výboru neznají odpověď a odkazují buď na firmu, která pro ně dělá správu domu nebo, že např. „to tak dělají i jinde“. „Prohlášení vlastníka“, to mnohdy stvoří možná právník, ale bez jakékoliv praxe se správou domů. Tzn., že vůbec neumí poradit a vysvětlit, co které body Prohlášení v budoucnu přinesou. Takže jako první zmatek začne právě s určením záloh na správu domu, služeb, vytvoření plánu údržby, výhledového plánu oprav, či rekonstrukce. Dostáváme se k úvěru – který banky nabízejí velkoryse bez zajištění nemovitostí, pouze je jim „zárukou“ měsíční částka do FO (a to ještě si myslí, že je to částka, která připadá jenom na plánované opravy – v některých SVJ pod tím pojmem jsou ale ukryty všechny platby). Vlastníci jsou v tomto okamžiku rádi, že to šlo tak jednoduše – přesto, že někteří mají již zástavu na bytě a dokonce někde je již nařízená exekuce. Přitom všichni vlastníci ručí za úvěr SVJ velikostí svého vl.podílu. K této diskusi mě vede dlouholetá praxe ve správě domů. Bohužel já sama jsem se dostala do situace, kdy se potýkám s neznalostí a nevůlí předsedkyně výboru SVJ (ing. ekonomka, 53 let)vzít mé námitky ohledně úvěru na vědomí. Bohužel jsem nebyla na schůzi (březen 2013), kde se úvěr schvaloval a protože paní předsedkyně je ekonomka, navíc pracovnice kontroly FÚ, neměla jsem důvod mít pochybnost, že úvěr bude schválen a vyřízen v naprostém pořádku. Bohužel. Vyžádala jsem si zápis ze schůze, kde jsem se dočetla m.j., že si SVJ bere úvěr na celou rekonstrukci, spočívající v zateplení a opravě balkonů. Přitom balkony jsou v „Prohlášení“ zapsány jako součást bytu (balkony má 12 bytu ze 3o). Jedná se o 2,085.000,– Kč, z toho balkony 377.000,– Kč. Vím, že někteří vlastníci by nebyli schopni svoji část na balkon uhradit (jedná se především o důchodce)a tak nakonec se to jeví jako nejlepší způsob, jak dům opravit, pokud by si tuto částku úvěru spláceli jenom ti, kterých se to týká. Pravda je však taková, že celý úvěr (i balkony) budeme splácet všichni velikostí vl. podílu – prý se to tak odhlasovalo. Vím z dotazu některých vlastníků, že to vůbec nezdůvodňovalo – prostě se jim řeklo, že to tak má být a hotovo. Pár vlastníků, kteří asi nedávali pozor, si dokonce myslí, že balkony si platí každý vlastník balkonu sám – to je ukázka – co může nezodpovědný přístup k majetku výbor SVJ způsobit.Bylo by nutné aby, aby předsedkyně uvedla vše do souladu se zákonem, vlastníkům balkonů se omluvila a sepsala s nimi alespoň nějakou dohodu o půjčce už s ohledem na to, že vlastník může byt kdykoliv prodat … Mnoho e-mailů, telefonátů nebylo nic platné. Předsedkyně je toho názoru, že si to tak vlastníci na schůzi odhlasovali a že ona plní jenom jejich přání. Ale, že SVJ je kompetentní rozhodovat a schvalovat pouze záležitosti, týkající se společných částí domu a výbor je od toho aby vlastníky, když je to třeba, poučil, že se musí rozhodovat v souladu se zákonem – to jí vůbec nezajímá. Já se náš problém chystám vyřešit tak, že si spočítám jakou částku jsme povinni uhradit z úvěru bez balkonů a poukážu tuto částku na účet SVJ a budeme se snažit byt prodat. Vím, že pravděpodobně budeme mít za povinnost uhradit pokutu za předčasné částečné splacení úvěru – ale pořád je to lepší, než se s někým bezvýsledně dohadovat. Nemám na to již ani věk ani zdraví. Tak co na to říkáte? Zdroj: http://www.portalsvj.cz/diskuse/uver-svj-to-je-peklo


18.12. 22:10 | autor: Slabej
Nevadí, pošťačky to tady znají D:


18.12. 21:27 | autor: Hertl
Problém,je i v kolaudaci stavby,Nejsem si jist zda-li jde zkolaudovat objekt na kterém není namontováno číslo popisné,takovou stavbu asi nelze kolaudovat,leda tak od stolu.Mimochodem,číslo popisné chybí dodnes.


18.12. 19:49 | autor: Hertl
No,tak já to tedy vidím na pěkný průser.Teda teď se ukazuje,jak to vše bylo vedeno,a to není asi vše.


18.12. 15:38 | autor: Slabej
Přepis odpovědi na dotaz ohledně zatřídění provedeného opatření : Dobrý den, Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 112, Blatno, skutečně žádalo o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory A1. Základní podmínkou získání dotace v této oblasti bylo dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění do 70 kWh/m2 a současně snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 40 oproti původnímu stavu. Žádost byla schválena na základě předložené dokumentace a byla i vyplacena, takže bylo řádně doloženo, že všechna opatření byla provedena. Pokud tomu tak nebylo, jednalo by se o podvod. Máte nějaký konkrétní důvod, proč se domníváte, že práce nebyly provedeny v souladu s podanou žádostí? Potom bych se zkusila obrátit na svého vedoucího, zda by nebylo vhodné provést kontrolu na místě. S pozdravem, Kamila Kutheilová specialista OZE Oddělení podpory budov A jen tak mimochodem : trvale otevřená sklepní okénka vypovídají o tom, že jejich pořízení byly vyhozené peníze.


13.12. 19:22 | autor: Hertl
Ano,s tím souhlasím,až snad na jedno,,,Nejsem si jist tím zda-li tu nějaký stavební dozor byl a zda jsou nebo byly vedeny zápisy do pracovního deníku,pří KD.(kontrolní den), který se provádí zpravidla jedenkrát týdně. Pokud by se jednalo tedy o třídu A tak rozhodně podat stížnost,a řádně se tím zabývat by bylo namístě. To by značilo to že nebyly dodány a namontovány komponenty které jsem už zmínil,a v celkové částce by se jednalo o nemalé peníze.Třeba právě proto dokumentace není k mání.Připomeňme jen zasítování lešení,které bylo zhotovitelem fakturováno,a ve skutečnosti nebylo provedeno, Zde se dá hovořit o podvodu.!!


09.12. 20:53 | autor: Slabej
Podle stránek http://www.zelenausporam.cz/sekce/612/vyse-podpory-pro-bytove-domy/B-A se zřejmě jedná o třídu A Citace : A - Úspory energie na vytápění V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů. SVJ Blatno 112 Blatno A1a BD-N ne Liberecký 946050 39000 Údaje z tabulky příjemců podpory - rozhodně se tedy jedná o třídu A ! Není rozhodující co bylo zhotoviteli zadáno. Předpokládám že pracoval podle schválené dokumentace a někdo nad ním vykonával kvalifikovaný dozor. A tento taky na základě energetického auditu vyřizoval dotaci. Ovšem podvádí se všude!


09.12. 20:33 | autor: Slabej
Pokud vím, tak nikde není k dispozici žádná dokumentace. Podle posledních informací nebyla tato posledním našim statutárním orgánem předána pověřenému vlastníku. Vhodné bude toto zjistit na krajském pracovišti "zelená úsporám".

ÚVOD | BLOGY | ČLÁNKY | O NÁS | PODMÍNKY SLUŽBY
© 2020 - obsah publikovaných příspěvků je duševní vlastnictví relevantních autorů - provozuje Zásobování a.s.