Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
ok

Komentáře

Vaše jméno:
Váš e-mail:
Text:
počet komentářů: 1
23.10. 10:56 | autor: Slabej
Trochu opožděně musím poděkovat že mi bylo umožněno nahlédnout do zápisu ze shromáždění vlastníků ze dne 20.12.2010, přičemž bylo zjištěno, že tento zápis skutečně neexistuje. Jak jinak - zmíněné shromáždění se ve skutečnosti nikdy nekonalo. Z toho důvodu jsou veškeré dodatky smluv na pronájem nebytových prostor upravené na sníženou částku 15 Kč/m2 neplatné a tudiž by za předpokladu dodržení stanov - konkrétně Čl.VIII odst.2 a s vyloučením současného nedodržení Čl.VII odst. 14 stanov, činil nájem 40 Kč/m2. Jelikož však právní úkon nebyl od počátku učiněn dle tohoto ustanovení , lze dovodit, že všechny smlouvy včetně dodatků jsou od počátku neplatné. Pokud by se snad někdo domníval že platné jsou, tak dodatky vytvořené podle neexistujícího shromáždění z 20.12.2010 jsou neplatné zcela jistě a tudiž sjednané nájemné platí ve výši 40 Kč/m2. A z toho plynoucí střet zájmu předsedy SVJ aby to tak nebylo!

ÚVOD | BLOGY | ČLÁNKY | O NÁS | PODMÍNKY SLUŽBY
© 2020 - obsah publikovaných příspěvků je duševní vlastnictví relevantních autorů - provozuje Zásobování a.s.