Problematika výměny kanalizačních stoupaček


K plánované výměně kanalizačních stoupaček doporučuji pročíst  http://www.portalsvj.cz/diskuse/vymena-stoupacek-8
 a taky   http://www.portalsvj.cz/diskuse/zazdeny-pristup-ke-stoupackam

Z toho především platí

§ 1183 NOZ

(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto
jsou li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl
předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění , údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla
a jiných energií.

 Svévolné zazdění  kanalizační stoupačky zcela zjevně ztěžuje údržbu či opravu, ostatně ti, co toto neprovedli - tedy nezazdili stoupačky,
 zjistili jejich poškození. Za to budou náležitě potrestáni tím, že budou hradit náklady na uvedení do původního stavu těm, kteří toto ztížení údržby provedli. 
 Ostatně nic nového, takové demagogie již bylo v tomhle společenství dost.

(více)
18.08.2019 15:18:09 | 0 komentářů | Autor: Slabej | stálý odkaz

Společné prostory


                                                                                              Společenství  vlastníků jednotek

                                                                                         čp. 112,113 Blatno,  IČO 272 90 387

                                                                                              430 01 Chomutov

 

 

 

 

 

 

V Blatně 10.4..2019

 

 

Věc: Umožnění užívání společných prostor.  Žádám tímto o přidělení klíčů a umožnění přístupu k užívání společných částí budovy č.p. 112,113 vymezených prohlášením vlastníka  v části C odst 1.2. pod písmeny  a)  až   e) , které mám právo spoluužívat dle odst..4  prohlášení.

V případě výlučného užívání či pronájmu žádám o nahlédnutí do smluv o nájmu a dohod se všemi vlastníky  uzavřených v souladu  s odst. 13 článku  XIII.    stanov společenství.

 

 

   

 

                                                                                                Slabej Viliam

                                                                                                Blatno 112/5

                                                                                                Chomutov     430 01

 

 

 

 

 

Na vědomí :  Správce SVJ – Dospra spol. s r.o.

                                             Březenecká 4475

                                             430 04 Chomuto
(více)
12.04.2019 13:41:29 | 1 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se